viernes, 22 de agosto de 2008

Passat, Present i Futur de la MonarquíaLa Monarquia significa l'enllaç entre història i futur d'una nació. Gàcies al Rei d'Espanya, la nostra Monarquia es l'exemple a seguir per a moltes nacions europees que van perdre la seva institució històrica en contra de la voluntat dels seus pobles.

La nostra Monarquia amb la nostra adhesió i el nostre recolzament actiu, difonent els coneixements sobre aquesta institució única i més virtuosa, no només ens garantim la unitat, la pau i la continuïtat, la democràcia i les llibertats públiques, sinó donem a més, esperan­ces als nostres pobles germans europeus de poder arribar a aquestes mateixes garanties.

A
ssociacieu-vos a l'Associació Monàrquica Europea i col.laboreu amb nosaltres a la difusió de coneixements profunds sobre la Institució Monàrquica. Europa no sols significa la unió de les nacions europees, sinó també una rica història marcada i forjada pels Monarques europeus. Ells, a través de la Institució Monàrquica, asseguran que els nostres pobles no perdin mai les seves identitats nacionals i el punt de referència, perquè el Rei és factor d'unió, cohesió i estabilitat, servint sempre de contrapunt a una unió política amb un caràcter abtracte que a llarg plaç no podrà tenir en consideració particularitats nacionals o regionals.

L
a Monarquia ens proteix i és la nostra garantía de supervivència. Per això hem de mantenir-la i cuidar-la. Perquè sense la Cronoa, Espanya deixarà d'existir, i d'igual manera sense els Soberans europeus, Europa perdrà la seva raó d'ésser.


No hay comentarios: